Viktig information till deltagare i badgrupper.

Rehab Väst på Lasarettet i Motala meddelar idag att bassängen stängs p g a pandemin, fr o m vecka 45 till den 31 december till att börja med. Om det blir bad på vårterminen får deltagarna meddelande från sin badledare.