Terminsstart badgrupper 2020

Vårens badgrupper startar igen vecka 3 och terminen slutar vecka 22. Mer information får du från din badledare. Det finns några platser kvar i damgrupperna vt 2020.