Viktig information! Bassängen på Lasarettet i Motala är stängd fr o m den 17 mars p g a coronaviruset.

Våra badgrupper är vilande till dess att vi får besked om att bassängen öppnar igen.