Föreningen

R-Östergötland

Medlemstidning för Reumatikerdistriktet Östergötland tillsammans med reumatikerföreningarna.