Information om bassängbad

Rehab Väst på Lasarettet i Motala har idag meddelat att bassängen kommer fortsatt att vara stängd t o m 31 mars. Detta p g a den ökade smittspridningen av Covid-19.