Information om bassängbad hösten 2021

Se Information i dokument från Rehab Väst på LiM. Bassängen är tömd och stängd t o m 31/10. Rehab prioriterar sina egna badgrupper, osäkert om det blir något bad senare i höst.