Information angående årsmöte

Vid styrelsemöte i Reumatikerföreningen Motala-Vadstena idag, beslutades att årsmötet planerat till den 20 februari i Brödragården, Motala, inte kan genomföras. Den nya pandemilagen föreskriver att endast 8 personer får samlas i ett möte. Enligt de direktiv vi fått från Reumatikerförbundet, får årsmöte genomföras genom poströstning. De medlemmar som betalt sin medlemsavgift för 2021, är välkomna att kontakta ordföranden eller skicka mail till vårt kansli med namn och adress. Man kommer då att erhålla årsmöteshandlingar och röstsedel med returkuvert. Röstsedel ska sedan vara kansliet tillhanda senast den 11 februari. Mötesordförande blir distriktsordförande Karin Eriksson, som kommer att kontrollera alla handlingar och röstsedlar. Valberedningen meddelar att alla i styrelsen ställer upp för omval och förslaget är att styrelsen skall vara oförändrad mot föregående år.