Bassängbad vt 2022

Rehab Väst har meddelat att bassängen på Lasarettet i Motala är stängd även under våren. Målsättningen sägs vara att man ska starta upp till hösten igen. Se gärna vår facebooksida för mer information.